Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom a obchodným zákonníkom SR. Väčšina tovaru pochádza od autorizovaných dovozcov pre SR alebo priamo od výrobcov z EÚ (hlavne z Nemecka). Tovar je najvyššej kvality a na tento tovar je poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívných predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov či dovozcov.

Objednávanie tovaru: 

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokiaľ nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovou adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte. 
Objednávať tovar možno tiež telefonicky alebo e-mailom. 
Objednávka je považovaná za záväznú v momente potvrdenia objednávky obchodným oddelením.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Storno objednávky zo strany nakupujúceho:

Objednávku môže zákazník stornovať telefonicky, prípadne e-mailom. Žiadame zákazníkov, aby nás v prípade, že sa rozhodnú stornovať objednávku informovali v čo najskoršom možnom termíne.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časti v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným zpôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšiom možnom termíne.

Dodanie tovaru:

Tovar je väčšinou expedovaný do 2-3 pracovných dní. V prípade dlhšej doby dodania bude objednávateľ informovaný o predlžení doby dodania. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehote môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akýchkoľvek sankcií z našej strany. 
Cena za dodanie tovaru je uvedená pri sumáre objednávky pred jej odoslaním.

Forma platby

Platba za tovar objednaný prostredníctvom e-shopu je realizovaná dobierkou pri doručení objednávky alebo v hotovosti na odberných miestach. 
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo umožniť vybraným zákazníkom odber tovaru "na faktúru".

Záruka a reklamácia

Na väčšinu ponúkaného tovaru je záruka v dĺžke 24 mesiacov alebo viac. V našom internetovom obchode ponúkame len tovar od overených výrobcov s najvyššou možnou kvalitou.
Tovar je možné reklamovať telefonicky, mailom, alebo písomne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Tovar nemožno vracať v prípade, že kupujúcím je firma (podnikateľ, právnická osoba). Pri tovare kúpenom prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci – nepodnikateľ-fyzická osoba podľa Obč. zák. právo do 14 dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym zpôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnych obaloch spolu so všetkým príslušenstvom. Ku tovaru musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka na uvedený bankový účet.

Výmena tovaru

Tovar je možné do 30 dní bez udania dôvodu vymeniť za iný sortiment z nášho internetového obchodu v rovnakej alebo vyššej sume, pokiaľ nebol tovar na objednávku špeciálne pre klienta. Tovar nesmie byť žiadnym zpôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnych obaloch spolu so všetkým príslušenstvom. Ku tovaru musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry. 

Ochrana osobných údajov:

Internetový obchod si váži dôveru svojich zákazníkov a zaväzuje sa, že bude chrániť ich dáta, ktoré musia byť uvedené pre realizáciu objednávky. Tieto dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravnej spoločnosti (meno, adresa, tel. číslo). Prevádzkovateľ využije dáta iba pre bežnú komunikáciu so zákazníkom.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Dodávateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu. Dodávateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, zpôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok.

Podnety a sťažnosti:

V prípade, že máte nejaký podnet, resp. sťažnosť môžete nás kontaktovať prostredníctvok formulára na stránke http://autokvalita.sk/kontakt

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547